۰۲۱-۸۸۵۱۳۷۹۰
  • فِرِستا: کانون پیوند شما با انبوه مخاطبان

ITMP چیست؟ در عصر حاضر نمی‌توان وابستگی تمام فعالیت‌ها به فناوری را نادیده گرفت. کل فرایندها باید با برنامه ادغام شوند تا کار را ساده و ساده‌تر کنند. ادغام فناوری با فرایندهای سازمان نیاز به آماده‌سازی دقیقی دارد تا در برابر حملات هکرها، کلاهبرداری و … آسیب‌پذیر نباشد. در واقع برنامه‌ریزی دقیق مرتبط با فناوری یکی از کلیدهای موفقیت مدیریت خوب سازمانی است.

مهم‌ترین شاخص موفقیت فناوری اطلاعات (IT) این است که فناوری اطلاعات تا چه حد می‌تواند از دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان حمایت کند. استفاده از IT کاملاً باید با جهت و اهداف استراتژیک سازمان همسو باشد. طرح جامع فناوری اطلاعات (ITMP: IT Master Plan) یک سند برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات است که برای همسویی فناوری اطلاعات با جهت و اهداف استراتژیک یک سازمان در یک شرکت در مدت‌زمان معین تهیه می‌شود.

ITMP یک برنامه بلندمدت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی برای حمایت از چشم‌انداز و مأموریت شرکت است که حاوی استراتژی‌های سازمانی یا شرکتی در استفاده از فناوری اطلاعات به‌عنوان توانمندساز و افزایش مزیت رقابتی است. با بحث در مورد موضوعات مختلف مرتبط با نیازهای فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی مدیریت پروژه فناوری اطلاعات.

طرح جامع فناوری اطلاعات استراتژی شرکت را در پیاده‌سازی و ساخت سیستم‌های اطلاعاتی برنامه‌ریزی می‌کند. این شامل رهنمودهایی برای الزامات سیستم اطلاعاتی است، مانند آنچه شرکت نیاز دارد. این باعث می‌شود ITMP مشتق شده از طرح تجاری شرکت باشد که در آن فناوری اطلاعات به‌عنوان ابزاری برای کمک به شرکت در دستیابی به چشم‌انداز و مأموریت خود پیاده‌سازی می‌شود. بدون چشم‌انداز و مأموریت روشن از سوی شرکت، ITMP نمی‌تواند ساخته شود.

ITMPها را می‌توان با استفاده از چارچوب و استانداردهای بین‌المللی طراحی کرد که بهترین روش در طراحی طرح جامع در نظر گرفته می‌شود. برخی از نمونه‌هایی از استانداردهایی که می‌توانند مورداستفاده قرار گیرند عبارت‌اند از TOGAF، Zachman و غیره. البته استانداردهای مورداستفاده به سازمان و بازار تجاری موردنظر بستگی دارد.

چارچوب TOGAF به‌عنوان استاندارد ITMP

چارچوب TOGAF چارچوبی است که برای توسعه معماری سازمانی بر اساس چهار ستون معماری به نام‌های معماری کسب‌و‌کار، معماری داده، معماری برنامه‌های کاربردی و معماری فناوری استفاده می‌شود.

معماری کسب‌وکار یک چارچوب برنامه‌ریزی است که بر دستاوردهای کسب‌وکار، عوامل حمایت‌کننده و خطرات آن و همچنین انتظارات هر یک از ذی‌نفعان سازمان تمرکز دارد. به همین ترتیب با سه معماری دیگر که بر روی داده‌ها، برنامه‌ها و فناوری تمرکز دارند. ادغام این چهار معماری کلید برنامه‌ریزی موفق ITMP است. سازمان‌ها می‌توانند بدون هدردادن منابع خود، فناوری مناسب و کارآمد را تعیین کنند.

معماری داده شامل حوزه‌های مدیریت داده، انتقال داده، حاکمیت داده و مخزن معماری است. داده‌ها و اطلاعات جنبه‌های مهمی هستند که باید در حکمرانی تنظیم شوند. دقت داده‌ها به ماده‌ای برای سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان در تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار تبدیل می‌شود؛ بنابراین هدف این حوزه‌ها تنظیم حاکمیت مربوط به‌دقت و مدیریت داده‌ها است.

در معماری برنامه، هدف توسعه برنامه‌هایی است که به چشم‌انداز و کسب‌وکار سازمان اجازه می‌دهد تا برای دستیابی به اهداف سازمانی یکپارچه و همسو شوند. البته این توسعه با درنظرگرفتن خواسته‌ها و نیازهای ذی‌نفعان سازمان انجام می‌شود.

معماری فناوری شامل تعیین ساختار و تعاملات پلتفرم‌های مورداستفاده برای تشکیل خدمات و اجزای فناوری، چه منطقی و چه فیزیکی است. هدف این توسعه، پشتیبانی از داده‌ها و حوزه‌های کاربردی است که باعث تسریع بیشتر کسب‌وکار می‌شود.

این توضیح مختصری در مورد ITMP و استفاده از TOGAF به‌عنوان چارچوبی است که می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای تهیه ITMP استفاده شود.

جهت دریافت مشاوره درخصوص تدوین ITMP با دپارتمان تِک‌ بُن تماس بگیرید. 

ترجمه شده توسط تِک‌ بُن