برای تماس با شرکت پرشیا فاوا از یکی از طرق زیر اقدام نمایید:
    تلفن: ۰۲۱۵۲۴۸۱۰۰۰، ایمیل: info@persiafava.com
    آدرس : تهران، سهرودی شمالی، خیابان پالیزی، خیابان شهید قندی، خیابان یازدهم، کوچه یکم، پلاک 10، واحد 2