شركت “پرشيا فاوا گسترش” در مردادماه سال 1382 بر اساس سياست‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مبني بر احالة وظايف تخصصي سازمان به شركت‌ها و توسعه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، با مشارکت مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) و بخش خصوصي تأسيس گرديد.

 اين شرکت از سال 1386 هدف خود را بر توسعه صنعت  فاوا در کشور بنا نهاد و مطابق با ماموريت اصلي تعريف شده براي خويش در چند محور اصلي حوزه فناوري اطلاعات وارتباطات ازجمله، مشاوره حوزه کسب و کار و ERP، زيرساخت شبکه و مراکز داده و فروش تجهيزات تمرکز نموده و در بسياري از پروژه‌هاي عظیم کشور حضور فعال داشته است. 

پرشیا فاوا گسترش در نظر دارد با تکيه بر تجارب ارزنده يک دهه گذشته خود و تمرکز بر ارائه خدمات، در حوزه‌هاي بيشتري از این صنعت ورود کرده وسبد کاملتری از خدمات را به مشتريان و همکاران تجاری خود عرضه نمايد.