شركت «پرشيا فاوا گسترش» در مردادماه سال 1382 براساس سياست‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مبني بر احاله وظايف تخصصي سازمان به شركت‌ها و توسعه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، با مشارکت مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) و بخش خصوصي تأسيس گرديد. اين شرکت از سال 1386 هدف خود را بر توسعه فاوا در کشور بنا نهاد و مطابق با مأموريت اصلي تعريف شده براي خويش در چند محور اصلي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله، مشاوره کسب و کار و ERP، پشتیبانی شبکه و دیتاسنتر، خدمات پیامک انبوه و فروش تجهيزات تمرکز نموده و در بسياري از پروژه‌هاي اعظم کشور در اين حوزه، حضور فعال داشته است. اين شرکت در نظر دارد با تکيه بر تجارب ارزنده خود در بيش از يک دهه گذشته و تمرکز بر ارائه خدمات در حوزه‌هاي بيشتري از فناوري اطلاعات و ارتباطات سبد کاملي از خدمات را به مشتريان خود عرضه نمايد.
اين شرکت، بنيان خود را بر آن نهاده تا با بهره‌گيري از متدولوژي و راهکارهاي علمي و تخصصي و استفاده از راهبردها و استانداردهاي بين‌المللي، گامي موثر در پيشبرد و يا حتي تغيير جدي سطح کيفي ارائه خدمات به ويژه در فضاي مشاوره حوزه فناوري اطلاعات، ايجاد نمايد. ما برآنيم تا با شناسايي فرصتها و بهبود مستمر عملکرد خويش، رشد و ثبات بيشتري را براي همکاران، مشتريان و به صورت کلي ذي‌نفعان شرکت به ارمغان آوريم.