• خدمات مشاوره، طراحي، ارزيابي و انتخاب ERP

 

در دنياي پيشرفته امروزي كه در هرلحظه‌ي آن شاهد تغييرات بنيادي و پيش‌رونده در استفاده از فناوري‏‌ها هستيم، نگهداري اطلاعات و به‌روز نگه‌داشتن آن، ازجمله وظايف مهم سازمان‏‌ها به‌حساب مي‌آيد. اطلاعات به‌مثابه خون سازمان است که جريان آن، بقاي سازمان را تضمين مي‏‌كند. در چنين محيطي، كمتر سازماني يافت مي‏‌شود كه خود را به ابزارهاي نوين اطلاعاتي تجهيز نكرده باشد، زيرا ثبت، بازيابي و نگهداري اطلاعات مختلف سازمان يا شركت، مديران را در تصميم‌گيري به‌موقع در لحظات سرنوشت ساز كمك و ياري مي‌بخشد.

ازجمله فعاليت‌‏هايي كه اين سازمان‌‏ها براي ارتقاي استفاده از اطلاعات خود انجام مي‏‌دهند، بازنگري بر آنچه سيستم‏‌هاي اطلاعاتي مي‌‏نامند، است. صحبت از مزاياي بهره‌برداري و استقرار سيستم‌هاي جامع نياز به تفسير و توضيح ندارد، اما چرا در عمل در کشور ما، بسياري از پروژه‌هاي اين حوزه عليرغم حمايت مدیریت ارشد و صرف وقت و هزينه بسيار با شکست مواجه شده اند؟ پاسخ در عدم انتخاب صحيح و عدم بهره‌گيري از متدولوژي علمي انتخاب نرم افزارهاي جامع سازماني است.

شرکت پرشيا فاوا گسترش به مثابه شرکت‌هاي مشاوره‌اي بزرگ در دنيا مانند Technology evaluation center و يا Gartner اقدام به طراحي و بومي سازي متدولوژي جهت ارزيابي سيستم‌هاي جامع سازماني(ERP) نموده است که با طي نمودن آن و بررسي سازمان از زواياي مختلف اعم از فرآيندي، زيرساخت، نرم-افزار، فرهنگ سازماني، فرهنگ فناوري اطلاعات و با توجه به چشم انداز و مأموريت بنگاه اقتصادي در آينده و همچنين مقايسه با برترين‌هاي همان صنعت، ، سامانه يا سامانه هايي ERP که بيشترين تشابه و تطابق با نيازمندي‌هاي سازمان، فرهنگ جاري و فضاي کسب و کار دارند، پيشنهاد مي‌نمايد. بديهي است بهره‌گيري از روشي علمي جهت انتخاب و استقرار سامانه‌هاي پراهميتي مانند ERP، نقش کليدي در موفقيت اجراي چنين پروژه‌هايي خواهد داشت.

• خدمات مشاوره، طراحي، ارزيابي و انتخاب راه حل هاي جامع سازماني شاملSCM,CRM,،Total Solution و …

امروزه وابستگي بنگاه‌هاي اقتصادي در ريزترين اجزا فرآيندي با بازوي فناوري اطلاعات محقق مي‌گردد، کمترين مجموعه‌اي يافت مي‌شود که حداقل بخشي از فرآيندها و روال‌هاي کاري خود را به سيستم‌هاي نرم افزاري مجهز نکرده باشد و يا در صدد اقدام براي اين موضوع نباشد. حال سوال اين است که چه نوع سيستم نرم‌افزاري براي مجموعه ما مناسب است؟ آيا همواره و براي همه شرکت‌ها سيستم‌هاي جامع مدیریت منابع پاسخگوي نياز است و يا بالعکس ممکن است انتخاب چنين سيستم‌هايي سازمان را با خطرات جدي مواجه کند. شرکت پرشيا فاوا گسترش به مثابه شرکت‌هاي مشاوره‌اي بزرگ در دنيا، با ايجاد و بومي سازي متدولوژي که در بيش از يک دهه گذشته در مجموعه‌هاي معظم و بزرگي، انجام و بهينه سازي گرديده است، سازمان را از زواياي مختلف اعم از فرآيندي، زيرساخت، نرم افزار، فرهنگ سازماني، فرهنگ فناوري اطلاعات و … بررسي نموده و با توجه به چشم انداز و ماموريت بنگاه اقتصادي در آينده و همچنين مقايسه با برترين‌هاي همان صنعت، از بين گزينه‌هاي مختلف اعم از Total Solutionها، MIS و يا سيستم‌هاي با کاربري مشخص، بهترين گزينه را همراه با ريزترين مشخصات فني به کارفرمايان خود پيشنهاد مي‌نمايد.

 

• مشاوره، ارزيابي، انتخاب و نظارت بر پروژه هاي بانکداري الکترونيک

سيستم بانکداري الکترونيکي يکپارچه سيستمي است که کليه محصولات و خدمات بانکي و عمليات راهبري و مديريت آنها را از طريق دسترسي به پايگاه داده‌هاي مشترک و متمرکز در قالب يک سيستم ارائه مي‌کند که انعطاف پذيري اين سيستم و مشتري محوري از ويژگي‌هاي مهم آن است. بانك‌ها نيز مانند ساير بنگاه‌هاي اقتصادي در فضاي رقابتي، درگير انتخاب سيستم Core banking بهينه براي خود بوده تا از طريق ايجاد تمايز در ارائه خدمات و يا کيفيت سرويس‌دهي، سهم از بازار بيشتري را براي خود ايجاد نمايند. شرکت پرشيا فاوا گسترش با شناخت کامل از نرم افزارهاي داخلي و خارجي حوزه بان‌کداري و همچنين احاطه کامل بر مفاهيم بانکداري متمرکز الکترونيک به عنوان مشاور و ناظر، با بهره گيري از متدولوژي ارزيابي، در انتخاب خريد، پياده سازي، انتقال داده و راه‌اندازي سيستم بان‌کداري متمرکز الکترونيکي، در کنار کارفرمايان خود ارائه خدمت مي‌نمايد.

• نظارت بر استقرار پروژه هاي ERP و …

اطمينان از تأمين خواسته‌هاي كارفرما در يک پروژه نرم‌افزاري و تطبيق مراحل توليد نرم‌افزار از ديدگاه مهندسي با طرح‌ها و برنامه‌هاي از قبل تعيين شده و انجام پروژه براساس شرايط اختصاصي پيمان و رفع موانعي كه در هر صورت موجب اختلال در روند اجرائي پروژه مي‌شوند داراي اهميت فوق‌العاده‌اي مي‌باشد. ناظر پروژه ‌نرم‌افزاري از سويي به‌عنوان امين و نماينده كارفرما بر روند اجراي پروژه و فعاليت‌هاي مشاور يا مجري براساس طرح‌هاي مديريتي پروژه نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه‌اي وي ايجاب مي‌نمايد تا به‌هنگام لزوم، از منافع کارفرما و پيمانکار به‌طور يکسان و در جهت کاملتر انجام شدن پروژه حمايت نمايد. حساسيت وظايف ناظر در پروژه‌هاي نرم‌افزاري و ضرورت نظارت بر پروژه‌هاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژه‌ها به‌صورت فيزيكي قابل لمس و ارزيابي نبوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسائي‌هاي سيستم در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينه‌هاي سنگين كمي و كيفي مي‌باشد بيشتر آشكار مي‌گردد. واضح است وجود يك جايگاه نظارتي در خارج از تيم پروژه به منظور نظارت بر پيشرفت كار بر اساس معيارهاي و استانداردهاي مطروحه امري لاينفك از انجام پروژ‌هاي نرم‌افزاري و فناوري اطلاعات است. از اين رو نظارت بر سيستم‌هاي اطلاعاتي به‌عنوان يكي از راه‌كارهاي كاهش ريسك پروژه در سرلوحه فعاليت‌هاي اين گونه پروژه‌ها قرار گرفته است.

شرکت پرشيا فاوا گسترش با درک اهميت جايگاه نظارت و به عنوان مشاور ناظر در بسياري از پروژه‌هاي مهم حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، در راستاي اطمينان از دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده هر پروژه گام برمي‌دارد.