تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات(ITMP)

با گسترش فناوري اطلاعات و ورود آن به محيط‌هاي كاري، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان‌ها و بهبود عملكردها و نيز دستيابي بهتر و سريع‌تر به اهداف سازماني بوده‌ است. امروزه فناوري اطلاعات نقش مهمي در كيفيت و مدت زمان انجام اهداف كوتاه و بلند مدت سازماني دارد. از سوي ديگر، سرعت نوآوري فناوري‌ها، پديده‌اي است كه بايد سازمان‌ها با آن هماهنگ شوند. اكنون توان رقابت، راز بقاي سازماني و دستيابي به اهداف و ماموريت‌هاي آن در گرو سياست‌گذاري‌هاي فناوري اطلاعات و اجراي آن سياست‌ها در قالب يك برنامه‌ريزي جامع و هوشمند است. به صورت کلي و فارغ از نوع صنعت، در حال حاضر فناوري اطلاعات يکي از مولفه‌هاي اصلي در مدل‌هاي کسب‌وکار سازمان‌هاي تجاري و غيرتجاري است به نحوي که اگر قبلا فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري مفيد در خدمت سازمان قرار مي‌گرفت. اکنون جايگاه فناوري اطلاعات در سازمان‌ها به‌عنوان يک مولفه استراتژيک مطرح شده است و طراحي و تعريف مدل کسب‌ وکار سازمان، بدون توجه به فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن معنا و مفهوم پيدا نمي‌کند. شرکت پرشيا فاوا گسترش در سبد جامع فعاليت‌هاي خدمات مشاوره خود، اقدام به تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات براي کارفرمايان خود مي‌نمايد.

تدوين برنامه استراتژيک

در فضاي رقابتي و اقتصاد امروز هر بنگاه و به‌خصوص سازمان‌هاي توليدي و صنعتي براي تداوم حيات ناگزير از ورود به بازارهاي بين‌المللي و يا ايجاد تمايز در فضاي کسب و کار داخلي هستند. از این سو دارا بودن حداقل استانداردها در زمينه كيفيت، شرط ورود محصولات به بازار جهاني است و اخذ اين استانداردها تنها از طريق پياده‌سازي اصول علمي نوين در سطح كارخانجات مقدور است. يك بنگاه اقتصادي حتي پس از وارد شدن به بازارهاي فرامرزي بايد قادر به تحمل رقابت با رقبايي در كلاس جهاني باشد و اين امر نيز تنها با افزايش مداوم بهره‌وري، بهبود مستمر و كاهش قيمت‌ها ممكن مي‌گردد. دستيابي به اين اهداف نيز مستلزم شناخت كامل و تحليل دقيق وضعيت موجود، تعيين وضعيت مطلوب و شناسايي مسيرراه مورد نياز جهت رسيدن به وضعيت مطلوب در تمامي ابعاد سازمان مي‌باشد. در اين راستا تدوين برنامه هاي استراتژيک سازمان، تببين فعاليتهاي عملياتي جهت دسترسي به اهداف و کنترل و پيمايش حرکت در اين مسير، از مهمترين عوامل موفقيت يک سازمان خواهد بود. پرشيا فاوا گسترش به‌عنوان مشاوري مجرب و مطمئن، کارفرمايان خود را در تبيين مسير پيش رو از طريق تدوين سند برنامه استراتژيک سازمان ياري مي‌رساند.

 

مشاوره، طراحي و برگزاري مناقصات در حوزه فناوري اطلاعات

مطابق با قانون برگزاري مناقصات و بخش‌نامه‎هاي آن، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي مشمول ماده يک اين قانون، ملزم به رعايت جزء جزء، مفاد مندرج مي‌باشند که به دليل تنوع و بعضا پيچيدگي‌هاي موجود در روند اجراي کار و مطابق با يکي از بخش نامه‌هاي فعلي، کارفرمايان (مناقصه گزاران) جهت انتخاب پيمانکار در اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات، ملزم به بهره‌گيري از خدمات مشاورطراح و مشاور ناظرهستند. شرکت پرشيا فاوا گسترش با تجهيز بدنه نيروي انساني خود به تيم حقوقي و مسلط بر قوانين برگزاري مناقصات، سبد ارائه خدمات مشاوره خود را تکميل نموده و در مناقصات بزرگ دولتي حوزه فناوري اطلاعات به عنوان مشاور طراح، اقدام به تدوين اسناد مناقصه مشتمل بر بخش‌هاي فني و بازرگاني و حقوقي و همکاري با کارفرما تا انتخاب برنده مناقصه و عقد قرارداد با ايشان، مي‌نمايد.

 

• مشاوره، مديريت پيمان و نظارت بر پروژه هاي بزرگ فناوري اطلاعات و ارتباطات

اجراي موفق يك پروژه مستلزم بكارگيري دانش، مهارت‌ها، ابزار و تكنيك‌هاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليت‌ها، به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه مي‌باشد و در اجراي اين مهم، برنامه‌ريزي، مديريت اجرا، كنترل و نظارت، بهبود و اصلاح به عنوان مولفه‌هاي كليدي مطرح هستند. در اين ميان نظارت پروژه، فرآيندي است در جهت حفظ مسير پروژه براي دستيابي به يك تعادل بين سه عامل هزينه، زمان و كيفيت و در حين اجراي پروژه كه از ابزار و تكنيك‌هاي خاص خود در انجام اين مهم كمك مي‌گيرد. در واقع كنترل اجراي دقيق و كامل برنامه تدوين شده براي پروژه مي‌تواند هنگام انحراف از برنامه با تشخيص علل و طرح بهترين پيشنهادات اصلاحي، پروژه را به مسير اوليه و اصلي خود باز گرداند. ناظر پروژه‌هاي فناوري اطلاعات از سويي به‌عنوان امين و نماينده كارفرما بر روند اجراي پروژه و فعاليت‌هاي مشاور يا مجري براساس طرح‌هاي مديريتي پروژه نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه‌اي وي ايجاب مي‌نمايد تا به‌هنگام لزوم، از منافع کارفرما و مجري به‌طور يکسان و در جهت کاملتر انجام شدن پروژه حمايت نمايد. حساسيت وظايف ناظر در پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ضرورت نظارت بر پروژه‌هاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژه‌ها به‌صورت فيزيكي قابل لمس و ارزيابي نبوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسائي‌هاي سيستم در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينه‌هاي سنگين كمي و كيفي مي‌باشد بيشتر آشكار مي‌گردد. شرکت پرشيا فاوا گسترش افتخار دارد که در رزومه فعاليت خود مديريت پيمان و نظارت بر بسياري از پروژه‌هاي کليدي و مهم فناوري اطلاعات را با موفقيت به اتمام رسانده است.