• طراحي، مشاوره و اجراي زيـر سـاخت شبـكه هاي انتقال ديتا LAN،WAN،MAN

رشد سريع شبکه و اينترنت و افزايش ميزان دسترسي به آن، شاهد استفاده گسترده از سيستم‌هاي شبکه اي و برنامه‌هاي کاربردي مبتني بر شبکه و وب هستيم. استفاده از اين امکانات مزاياي متعددي را به دنبال دارد و اين امر زماني محقق مي‌شود که که تمهيدات خاص در طراحي و استقرار اين سيستم ها لحاظ گردد.
براي هر مرحله از پياده سازي اين دسته از سيستم‌هاي حساس، چارچوب ها و استانداردهاي متعددي تاکنون معرفي گرديده که به کارگيري آنها تقريبا الزامي است، ولي چگونه مي‌توان به درستي نحوه پياده‌سازي درست اين الگوها و چارچوب‌ها پي برد؟ به عبارت ديگر چه چيزي مي‌تواند بر درستي پياده سازي آن‌ها صحه گذارد؟
شرکت پرشيا فاوا گسترش با تکيه بر تجارب خود در بيش از يک دهه گذشته و بهره گيري از تيم مجرب در حوزه شبکه، در بسياري از پروژه‌هاي حوزه شبکه، اقدام به مشاوره طراحي و يا نصب و راه‌اندازي شبکه هاي زيرساخت و انتقال داده نموده است.

• طراحي، مشاوره و اجراي DATA CENTER

با پيشرفت روزافزون صنعت IT و وابستگي صنايع ديگر به آن، «دسترس پذيري» به‌عنوان يكي از اصول زيربنايي فناوري اطلاعات شناخته شده است. با توجه به شواهد، به وجود آمدن وقفه به هر دليل در كار سيستم‌هاي كامپيوتري، به‌خصوص در سايت‌هاي تجارت الكترونيك باعث ضررهاي جبران ناپذيري خواهد شد. ارائه سرويس پايدار و بدون وقفه با توجيه اقتصادي مناسب، از مباني اوليه كسب و كار براي هر سازمان يا شركت موفق بوده كه اين امر نيازمند تحقيق و بررسي هاي همه جانبه در هر مجموعه، جهت نيل به استانداردهاي لازمه مي‌باشد. متمركز سازي سيستم‌هاي سرويس‌دهنده در جهت پايين آوردن هزينه‌هاي نگهداري، محافظت، كنترل و مديريت آسان باعث بوجود آمدن مراكزي شد كه به آن‌ها اتاق سرور و به شكل جدي تر آن مركزداده يا مركزداده گويند. با توجه به قرار گرفتن اغلب سيستم‌ها و سرويس‌ها و وسايل ارتباطي هر مجموعه در مركزداده و همچنين قرار گرفتن اطلاعات كسب و كار سازمان‌ها و شركت‌ها در اين مكان كه در حكم شريان حياتي براي ادامه كسب و كار است، حفاظت و نگهداري از آن از مهم‌ترين وظايف هر مجموعه خواهد بود.
با ايجاد مركزداده و متمركزسازي، مي‌توان هزينه‌هاي نگهداري، افزونگي، امنيت، سرمايش، توان و پشتيباني از سرورها را كاهش داده و باعث ايجاد بهينه‌گي در راستاي نيل به اهداف در همه زمينه‌ها شد. از نگاهي ديگر، مراکزداده ها از استراتژيکترين سرمايه‌گذاري‌هاي سازماني محسوب مي‌گردند. شرکت پرشیا فاوا گسترش با استفاده از نيازها و خواسته‌هاي کارفرما و با پايبندي به استانداردهاي طراحي مرکزداده سازماني و با تكيه بر تجارب ارزشمند خود، از جوانب مختلف، اقدام به استخراج عناصر اصلي طراحي مركزداده مي‌نمايد.

• خدمات پشتيباني شبکه

مستقل از طراحی و راه‌اندازی یک مرکز داده و یا شبکه زیرساخت با رعایت استانداردهای موجود، نگهداری و مراقبت و ارائه خدمات پشتیبانی حائز اهمیت است. این بسته از خدمات شامل راهبری، نگهداری و پشتیبانی سخت افزارها، نرم افزارها، سامانه‌های اطلاعاتی و همچنین مراکز داده سازمان‌ها است. شرکت پرشیا فاوا گسترش برای انجام این بخش از سبد خدمات خود از نیروهای خبره دارای مدارک و گواهینامه‌های داخلی و بین المللی بهره جسته که حسب درخواست کارفرما قادر به ارائه خدمات در سایت مشتری خواهند بود.

• طراحي و پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات

يكي از عوامل مؤثر در پيشبرد اهداف سازماني و موفقيت در بازار رقابت، نحوه وميزان دسترسي به اطلاعات براي هر فعاليت و به روزرساني و صحه گذاري آن‌ها است.
سازماني موفق است كه بتواند نيازهاي اطلاعاتي خود را از طريق دريافت، پردازش و اصلاح اطلاعات و نگهداري مناسب آنها مرتفع سازد. سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي حصول اطمينان از كفايت و تناسب كنترل‌هاي امنيتي و محافظت دارايي هاي اطلاعاتي طراحي شده است، تا بدين‌وسيله به مشتريان و ديگر ذينفعان درباره امنيت اطلاعات موجود در سازمان اطمينان خاطر يابد. هدف اين سيستم پياده‌سازي نوعي از كنترل‌هاي امنيتي است كه با برقراري زيرساخت‌هاي مورد نياز، امنيت اطلاعات راتضمين مي‌نمايد. شرکت پرشيا فاوا گسترش به‌منظور اجراي اين پروژه از مدل PDCA و استانداردهاي 27001ISO/IEC، 13335ISO/IEC-TR ، 17799 ISO/IEC و 7799BS استفاده مي‌نمايد.

• طراحي و اجراي شبکه هاي نظارتي تصويري

طراحي و ايجاد سيستمي جهت مديريت فيزيکي دارايي ها با رويکرد نظارتي، موضوعي اجتناب ناپذير است و مانند ساير حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، انتخاب محصول مناسب و همچنين طراحي چيدمان، تعداد و نوع دوربين‌هاي موردنياز، بستر ارتباطي، زيرساخت و سيستم ذخيره سازي تصاوير از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. شرکت پرشیا فاوا گسترش افتخار دارد با شناخت از محصولات موجود در بازار داخلي و خارجي و نيازمندي‌هاي مشتريان، خدمات خود را ارائه نمايد.

• کارگزاری ویزا(VFS Global)

تأمین تجهیزات و اجرای مرکز داده و شبکه ساختمانی.

• کارگزاری ویزا(VFS Global)

نگهداری و پشتیبانی مرکز داده و شبکه