مشتریان ما در حوزه پیامک انبوه

آرند گشت آمرداد

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

پرشیا شیدک رایا

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

ایده‌گزین ارتباطات روماک(اسنپ)

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

توسعه یکپارچه ایلیا

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

آسا سپهر ایده پرداز

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

نوین ایده فاخر ایرانیان

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان
(دی جی پی)

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

شرکت فناوران اعتماد راهبر

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

مهندسی نیروان

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی

سابین تجارت آریا

تأمین زیرساخت خدمات پیام متنی انبوه و پشتیبانی