مدیریت طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

نیاز به مدیریت طرح‌های فناوری اطلاعات در یک سازمان از اجرای پروژه‌های معماری سازمانی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و یا نیاز به استقرار پروژه‌های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان منتج می‌گردد.

پس از تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات سبد پروژه‌های سازمان شناسایی خواهد شد که با توجه به تعداد این پروژه‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر نظارت بر اجرای یکپارچه و هماهنگ آنها نیاز به دانشی فراتر از دانش مدیریت پروژه و اطلاع از دانش مدیریت طرح دارد.

همچنین در صورت تعریف پروژه‌های عظیم فناوری اطلاعات در یک سازمان در قالب نرم‌افزارهای جامع سازمانی، با توجه به نقشه راه اجرای طرح و ذی‌نفعان متعدد آن، هماهنگی و نظارت بر نحوه‌‌ی انجام فعالیت‌های پیش‌ از اجرا، حین اجرا و پس از استقرار طرح نیز دانشی فراتر از دانش مدیریت پروژه را می‌طلبد که در این حالت نیز نظارت و کنترل پروژه بر عهده مدیر طرح قرار می‌گیرد.

نظارت بر طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

اجراي موفق يك پروژه مستلزم به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزار و تكنيك‌هاي لازم در اداره جريان اجراي فعالیت‌ها، به‌منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه مي‌باشد و در اجراي اين مهم، برنامه‌ریزی، مديريت اجرا، كنترل و نظارت، بهبود و اصلاح به‌عنوان مؤلفه‌های كليدي مطرح هستند. در اين ميان نظارت پروژه، فرآيندي است در جهت حفظ مسير پروژه براي دستيابي به يك تعادل بين سه عامل هزينه، زمان و كيفيت حين اجراي پروژه كه از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام اين مهم كمك می‌گیرد.

درواقع كنترل اجراي دقيق و كامل برنامه تدوین‌شده براي پروژه مي‌تواند هنگام انحراف از برنامه با تشخيص علل و طرح بهترين پیشنهاد‌های اصلاحي، پروژه را به مسير اوليه و اصلی خود بازگرداند. ناظر پروژه‌های فناوري اطلاعات از سويي به‌عنوان امين و نماينده كارفرما بر روند اجراي پروژه و فعالیت‌های مشاور يا مجري بر اساس طرح‌هاي مديريتي پروژه نظارت داشته و از سوي ديگر شئون حرفه‌اي وي ايجاب مي‌نمايد تا بهنگام لزوم، از منافع کارفرما و مجري به‌طور يکسان و در جهت کامل‌تر انجام شدن پروژه حمايت نمايد.

حساسيت وظايف ناظر در پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ضرورت نظارت بر پروژه‌هاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژه‌ها به‌صورت فيزيكي قابل‌لمس و ارزيابي نبوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسائي‌هاي سيستم در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينه‌هاي سنگين كمي و كيفي مي‌باشد بيشتر آشكار می‌گردد.

شرح خدمات دپارتمان تِک‌بُن

شرح خدمات دپارتمان تِک‌بُن در حوزه مدیریت طرح فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح زیر است:

  • نظارت بر استقرار طرح جامع فناوری اطلاعات و معماری سازمانی
  • مشاوره، مدیریت پیمان و نظارت بر پروژه‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات

پروژه‌های انجام شده

پروژه‌های انجام شده زیر از تجربیات کاری دپارتمان تِک‌بُن در این حوزه می‌باشد:

  • مشاوره مادر و نظارت بر فعالیت های توسعه فاوا در حوزه نرم افزار شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • مشاوره و نظارت بر مراحل تجزیه‌وتحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سامانه تأمین الکترونیکی کالای نفت
دریافت مشاوره رایگان