خدمات عارضه‌ یابی  (Network Troubleshooting)

عارضه‌ یابی (آسیب‌شناسی) روشی است برای ایجاد یک فهم مشترک و همه‌جانبه در مورد یک سیستم تا بر اساس آن، امکان تصمیم‌گیری در خصوص لزوم ایجاد تغییرات در سیستم و همچنین موضعی که نیاز به انجام تغییرات دارد، روشن شود.

تیم بَک‌ بان باتکیه‌بر تجربه، تخصص، تکنولوژی، به‌روزترین استاندارهای جهانی و محدودیت‌های جامعه، اقدام به طراحی یک استاندارد جامع جهت ارزیابی سازمان‌ها نموده است. به کمک این استاندارد و با انجام فرایند عارضه‌ یابی شبکه، معضلات و تنگناهای پیش روی سازمان‌ها، شناسایی و در قالب یک گزارش کامل به کارفرما ارائه می‌گردد. 

برخی از خدمات بَک‌ بان در زمینه عارضه‌ یابی عبارت‌اند از:

 • بررسی، مطالعه و تحلیل وضعیت فعلی و شناسایی تجهیزات، زیرساخت و ارتباطات
 • بررسی، مطالعه و تحلیل وضعیت فعلی سرویس‌ها و نحوه ارائه آن‌ها
 • بررسی میزان مطابقت با استانداردهاى موجود مانند TIA-942، TIA/EIA-568A/B و …
 • آماده‌سازی گزارش شناخت وضعیت موجود (As Is)
 • عارضه‌ یابی و لیست مشکلات وضع موجود
 • ارائه گزارش نهایی که شامل
  • پیشنهاد To Be (تدوین وضع مطلوب)
  • اولویت‌بندی موارد بر اساس نیاز کارفرما
  • لیست تجهیزات (LOM)
  • لیست قیمت (LOP)
  • زمان‌بندی (Gant Chart)

تیم حرفه‌ای بَک‌ بان؛ ضمن بررسی و عارضه‌‌ یابی دقیق ساختار موجود، با تحلیل و مدل‌سازی، راه‌کارهای راهبردی و کارآمد، را جهت افزایش توانمندی سازمان‌ها فراهم می‌کند.