Persiafava | پرشیافاوا

پرشیا فاوا

درباره پرشیا فاوا

شرکت «پرشیا فاوا گسترش» در مردادماه سال ۱۳۸۲ بر اساس سیاست‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر احاله وظایف تخصصی سازمان به شرکت‌ها و توسعه ظرفیت‌های بخش خصوصی، با مشارکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) و بخش خصوصی تأسیس گردید. این شرکت از سال ۱۳۸۶ هدف خود را بر توسعه فاوا در کشور بنا نهاد و مطابق با مأموریت اصلی تعریف شده برای خویش در چند محور اصلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مشاوره کسب‌وکار و ERP، شبکه و زیرساخت و خدمات پیامک انبوه تمرکز نموده و در بسیاری از پروژه‌های اعظم کشور در این حوزه، حضور فعال داشته است. این شرکت، بنیان خود را بر آن نهاده تا با بهره‌گیری از متدولوژی و راهکارهای علمی و تخصصی و استفاده از راهبردها و استانداردهای بین‌المللی، گامی مؤثر در پیشبرد و یا حتی تغییر جدی سطح کیفی ارائه خدمات به‌ویژه در فضای مشاوره حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد نماید. ما بر آنیم تا با شناسایی فرصت‌ها و بهبود مستمر عملکرد خویش، رشد و ثبات بیشتری را برای همکاران، مشتریان و به‌صورت کلی ذی‌نفعان شرکت به ارمغان آوریم.

تعرفه

موجودی پس از شارژ (ریال)

۱۱۸۳

۱۰۸۳

۹۹۹

۹۳۸

۹۱۲

۸۸۸

مذاکره

۱ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۱ تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بیش از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱

سرشماره ۳۰۰۰

حداقل(تومان)

حداکثر(تومان)

۸ رقمی

۹ رقمی

۱۰ رقمی

۱۱ رقمی

۱۲ رقمی

۶,۵۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

رایگان

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۳,۹۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

رایگان