تدوین استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف از تدوین و اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات قرار دادن منابع فناوری اطلاعات در راستای اهداف کسب و کاری سازمان است به طوری‌که اجرای برنامه‌های ارائه شده منجر به تحقق اهداف، مأموریت‌ها، استراتژی‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مجموعه گردد؛ این طرح با شناخت درست نیازمندی‌های سازمان و بررسی راه‌حل‌های مختلف، به صورت هماهنگ با مأموریت و چشم‌انداز کلی سازمان، بهترین روش را برای گسترش نظام‌مند فناوری اطلاعات در سازمان طراحی و توصیه می‌نماید.

طبق بیانیه گارتنر، یک شرکت مدیریت مشاوره فناوری اطلاعات، با تدوین طرح جامع و استراتژی فناوری اطلاعات مشخص می‌کند که چه کارهایی، در چه اولویتی و چگونه باید انجام شود تا منجر به موفقیت در قالب برنامه سنجش میزان موفقیت گردد.

اهداف برنامه جامع فناوری اطلاعات

به طور کلی اهداف ناشی از یک برنامه جامع فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات را می‌توان به گونه زیر دسته‌بندی کرد:

 • همسوسازی اهداف، راهبردها و پروژه‌های اطلاعاتی با اهداف، راهبردها و سیاست‌های سازمان
 • تفسیر جامعیت و یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی در سطح سازمان
 • اطمینان از کارایی و ثمر بخشی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های توسعه فناوری
 • تسهیل تصمیم‌گیری مناسب از طریق تأمین اطلاعات مقتضی
 • پاسخ‌گویی سریع به نیازهای اطلاعاتی از طریق ساماندهی پایگاه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی با هدف تأمین حداکثر دسترس‌پذیری، تغییر و گزارش‌گیری
 • حل مسائل سازمانی با راه‌حل‌های سازمانی از طریق به حداقل رساندن افزونگی و دوباره‌کاری‌های اطلاعاتی بین برنامه، بخش‌ها و ادارات مختلف
 • بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری سازمانی در زمینه IT از طریق تدوین برنامه‌ها و معماری جامع IT

شرح خدمات دپارتمان تِک‌بُن در این حوزه به شرح زیر است:

 • شناخت وضع موجود سازمان
 • تحلیل وضع موجود سازمان
 • تدوین وضع مطلوب سازمان
 • برنامه‌ریزی عملیاتی
 • تهیه RFP پروژه‌های اولویت‌دار
دریافت مشاوره رایگان