دیدگاه پرشیا فاوا گسترش

دیدگاه پرشیا فاوا گسترش

شركت "پرشيا فاوا گسترش" در مردادماه سال 1382 بر اساس سياست‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  مبني بر احالة وظايف تخصصي سازمان به شركت‌ها و توسعه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، با مشارکت مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) و بخش خصوصي تاسيس گرديد.

 اين شرکت از سال 1386 هدف خود را بر توسعه صنعت  فاوا در کشور بنا نهاد و مطابق با ماموريت اصلي تعريف شده براي خويش در چند محور اصلي حوزه فناوري اطلاعات وارتباطات ازجمله، مشاوره حوزه کسب  و کار و ERP، زيرساخت شبکه و مراکز داده و فروش تجهيزات تمرکز نموده و  در بسياري از پروژه هاي عظیم کشور حضور فعال داشته است. 

پرشیا فاوا گسترش  در نظر دارد با تکيه بر تجارب ارزنده يک دهه گذشته خود و تمرکز بر ارائه خدمات، در حوزه هاي بيشتري از این صنعت ورود کرده وسبد کاملتری از خدمات را به مشتريان و همکاران تجاری خود عرضه نمايد.